2 december 2019 lezing: opmaat naar 75 jaar leven in een bevrijd land

Maandag 2 december 2019 (kleine kop)

Dit jaar en het komende jaar is het vijfenzeventig jaar geleden dat er einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Uw vereniging wil in het najaar van 2020 een bijzondere boek over deze diep ingrijpende periode uitgeven. Dit boek gaat verder dan de oorlog zelf, ook wordt er aandacht besteed aan de moeizame periode van hernieuwde omgang met elkaar na de oorlog. Want lang heeft de houding van mensen tijdens de oorlog de onderlinge menselijke verhoudingen bepaald. Eigenlijk zijn we daar in meer of mindere mate nog steeds niet van bevrijd. Gerben Dijkstra houdt zich al jaren met deze materie bezig. Hij is bereid gevonden om voor ons een lezing te houden met als onderwerp “Opmaat naar 75 jaar leven in een bevrijd land” In deze lezing gaat hij ook concreet in op bv. de berechtiging van foute Nederlanders. Maar ook de behandeling van deze mensen in het kamp Westerbork komt aan de orde. Kort gezegd onderwerpen waar de eerste 20 jaar na de bevrijding meestal het zwijgen toe werd gedaan. Ook de te behandelen periode van de Vaderlandse Geschiedenis hield vreemd genoeg omstreeks 1920 in die tijd op. De lezing vindt plaats in de achterzaal van Café Groothuis aan de Stationsstraat 75 (7811 GS) te Emmen. Vanaf 19.30 is de zaal open, de lezing begint om 20.00 uur) Die avond biedt HV Zuidoost-Drenthe de bezoekers koffie en één vertering aan. Deze lezing mag u niet aan uw neus voorbij laten gaan.