2 oktober 2019 De Veenland Express

Met de Veenland Express o.l.v. boswachter Erik Bloeming door het Bargerveen. Zie hiervoor ook het artikel De Veenland Express in de Kroniek van juni 2019. Vertrek om 14.00 uur bij de boerderij van Staatsbosbeheer (SBB) aan de Kamerlingswijk oostzijde 83 (bij de rotonde) te Zwartemeer (7894 AJ). Er hebben zich te veel deelnemers opgegeven. De mensen die op deze dag mee kunnen krijgen hiervan telefonisch of digitaal bericht.

We zijn bezig met de voorbereiding van een tweede tocht dit jaar. (Nadere informatie bij uw secretaris Henk Jeurink 06-25186205)