10 oktober 2019 lezing over de historie van de Delftlanden

Op 10 oktober 2019 houdt de historische vereniging haar grote themabijeenkomst van het najaar 2019. In één langere en drie korte inleidingen gaan we ons focussen op de cultuurhistorie van een deel van de beeklanden van de Sleenerstroom. Dit keer komt het grondgebied en de omgeving van de in aanbouw genomen woonwijk Delftlanden in beeld. Over deze bijeenkomst is overlegd met enkele erkende overlegpartners, een historische werkgroep, een historische commissie uit de dorpen/wijken Noord- en Zuidbarge, Westenesch, Bargeres, Rietlanden en Delftlanden. Ook de eeuwenoude Boermarke van Noord- en Zuidbarge is er bij betrokken. Het ligt in de bedoeling dat zij hun leden/belangstellenden op de hoogte stellen van deze gebeurtenis.

De bijeenkomst vindt plaats in de Baptistenkerk “De Bron” aan de Hesselterbrink 2 (7812 EA) te Bargeres en duurt van 19.30-22.30 uur. D

e toegang is gratis en voor koffie wordt gezorgd.