Agenda HVZOD 2022

Ook in 2022 proberen wij de draad weer op te nemen. Maar de corona blijft onverbiddelijk. Toch blijven we optimistisch. De veel te vroeg gestorven zanger Robert Long schreef in dat verband in een van zijn songs uit zijn musical Tsjechov. “Ik niet optimistisch, in het voorjaar van mijn sterfjaar kocht ik me nog een nieuw zomerpak.” Met datzelfde optimisme moet u deze informatie over de voorgenomen activiteiten in 2022 tot u nemen.

Bestuursvergaderingen

Voor 2022 zijn zes vergaderingen ingeboekt. We komen bij elkaar op 17/1 – 28/3 – 30/5 – 29/8 – 31/10 – 28/11

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Deze heeft plaats gevonden op donderdag 6 april in het Brinkenhoes. Na de pauze heeft Cor Faber uit Vries zijn belangwekkende lezing over de Spaanse Burgeroorlog gehouden. In de Kroniek van december 2021 is aan dit onderwerp een speciaal artikel gewijd.

Lezingen – Boekpresentatie

Op 7 maart heeft Alexandra Berends ambtenaar van de gemeente Emmen een toelichting op haar masterscriptie over de architectuur van de huizen in Amsterdamscheveld. Haar masterscriptie heeft zij gemaakt voor haar studie architectuurgeschiedenis. In de Kroniek van september 2021 hebben we een artikel van haar hand over dit thema opgenomen. De lezing heeft plaats gevonden in de Museumhal van het Industrieel Smalspoormuseum in het Amsterdamscheveld. Het Smalspoormuseum is met navigatie te bereiken op het adres: Griendtsveenstraat 140, 7887 TK Erica.

Dit jaar verschijnt bij Uitgeverij Drenthe het boek “Gemeente Emmen 1940-1945” – ‘Kroniek van het alledaagse leven van alledaagse mensen’  van Sis Hoek-Beugeling. Het boek gaat over het dagelijks leven van mensen uit de gemeente Emmen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

De presentatie zal op een nog te bepalen tijdstip in de Kapel van de Protestantse Gemeente Emmen aan de Kapelstraat 63 (7811 HC) te Emmen worden gehouden. De keuze voor dit gebouw is een bewuste, want vanuit de Kapel was de toenmalige koster Hendrik de Lange uit Noordbarge actief in het verzet. Momenteel is Gerben Dijkstra als eindredacteur bezig met de laatste fase van de totstandkoming van dit boek.

Excursies

De jaarlijkse busexcursies zijn vastgelegd voor zaterdag 7 en 14 mei. De Hümmling en het Ammerland staan nog steeds op het programma. Zie link

Op zaterdag 18 juni wacht ergens in Zuidoost-Drenthe een fietstocht op ons.

Zaterdag 1 oktober gaan we te voet ergens van het rijke historische verleden van de plaats Emmen genieten.

Ledenblad de Kroniek

De verschijningsdata voor dit jaar zijn: 9/3 – 8/6 – 31/8 – 7/12.

Open Monumentendagen in Gemeente Emmen

In het weekend van 9 – 10 en 11 september worden in Nederland de BankGiro Loterij Open Monumentendag gehouden. Het thema is ‘Duurzaam erfgoed’. Met dit thema  sluiten we aan bij het thema van de Europese monumentendagen. In onze gemeente organiseert de HV Zuidoost-Drenthe samen met anderen op zaterdag 10 september activiteiten rond dat thema. LINK OMD programmaboekje 2022: https://hvzod.org/wp-content/uploads/2022/08/Brochure-Open-Monumentdag-2022-L.pdf

Ouderendag 2022

Deze bijeenkomst is vast gelegd voor woensdag 5 oktober bij Van der Valk aan de A37. Adres van hotel Van der Valk Emmen: Herendijk 50, 7833 JD Nieuw-Amsterdam