Activiteiten

2 december 2019 lezing: opmaat naar 75 jaar leven in een bevrijd land

Maandag 2 december 2019 (kleine kop)

Dit jaar en het komende jaar is het vijfenzeventig jaar geleden dat er einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Uw vereniging wil in het najaar van 2020 een bijzondere boek over deze diep ingrijpende periode uitgeven. Dit boek gaat verder dan de oorlog zelf, ook wordt er aandacht besteed aan de moeizame periode van hernieuwde omgang met elkaar na de oorlog. Want lang heeft de houding van mensen tijdens de oorlog de onderlinge menselijke verhoudingen bepaald. Eigenlijk zijn we daar in meer of mindere mate nog steeds niet van bevrijd. Gerben Dijkstra houdt zich al jaren met deze materie bezig. Hij is bereid gevonden om voor ons een lezing te houden met als onderwerp “Opmaat naar 75 jaar leven in een bevrijd land” In deze lezing gaat hij ook concreet in op bv. de berechtiging van foute Nederlanders. Maar ook de behandeling van deze mensen in het kamp Westerbork komt aan de orde. Kort gezegd onderwerpen waar de eerste 20 jaar na de bevrijding meestal het zwijgen toe werd gedaan. Ook de te behandelen periode van de Vaderlandse Geschiedenis hield vreemd genoeg omstreeks 1920 in die tijd op. De lezing vindt plaats in de achterzaal van Café Groothuis aan de Stationsstraat 75 (7811 GS) te Emmen. Vanaf 19.30 is de zaal open, de lezing begint om 20.00 uur) Die avond biedt HV Zuidoost-Drenthe de bezoekers koffie en één vertering aan. Deze lezing mag u niet aan uw neus voorbij laten gaan.

19 december 2019 lezing

Voor 19 december staat er een lezing gepland.
Nadere info over het onderwerp, aanvangstijd en locatie volgt in één van de volgende uitgaven van de Kroniek,

19 november 2019 historisch café

Voor 19 november staat er een Historisch café gepland.

Nadere info over het onderwerp, aanvangstijd en locatie volgt in één van de volgende uitgaven van de Kroniek.

10 oktober 2019 lezing over de historie van de Delftlanden

Op 10 oktober 2019 houdt de historische vereniging haar grote themabijeenkomst van het najaar 2019. In één langere en drie korte inleidingen gaan we ons focussen op de cultuurhistorie van een deel van de beeklanden van de Sleenerstroom. Dit keer komt het grondgebied en de omgeving van de in aanbouw genomen woonwijk Delftlanden in beeld. Over deze bijeenkomst is overlegd met enkele erkende overlegpartners, een historische werkgroep, een historische commissie uit de dorpen/wijken Noord- en Zuidbarge, Westenesch, Bargeres, Rietlanden en Delftlanden. Ook de eeuwenoude Boermarke van Noord- en Zuidbarge is er bij betrokken. Het ligt in de bedoeling dat zij hun leden/belangstellenden op de hoogte stellen van deze gebeurtenis.

De bijeenkomst vindt plaats in de Baptistenkerk “De Bron” aan de Hesselterbrink 2 (7812 EA) te Bargeres en duurt van 19.30-22.30 uur. D

e toegang is gratis en voor koffie wordt gezorgd.

2 oktober 2019 De Veenland Express

Met de Veenland Express o.l.v. boswachter Erik Bloeming door het Bargerveen. Zie hiervoor ook het artikel De Veenland Express in de Kroniek van juni 2019. Vertrek om 14.00 uur bij de boerderij van Staatsbosbeheer (SBB) aan de Kamerlingswijk oostzijde 83 (bij de rotonde) te Zwartemeer (7894 AJ). Er hebben zich te veel deelnemers opgegeven. De mensen die op deze dag mee kunnen krijgen hiervan telefonisch of digitaal bericht.

We zijn bezig met de voorbereiding van een tweede tocht dit jaar. (Nadere informatie bij uw secretaris Henk Jeurink 06-25186205)

 

‘een goed adres’ .. heeft u informatie?

In 2020 wordt landelijk uitgebreid herdacht dat Nederland dan 75 jaar bevrijd is.

Het ligt in de bedoeling om ook in Zuidoost Drenthe hier aandacht aan te besteden. In de Kroniek van april/mei 2020 willen we graag uitgebreid vertellen over onderduikadressen in Zuidoost Drenthe.

Achterin de Kroniek van maart 2019 staat een lijst van onderduikadressen en onderduikers. Wie kan daar meer over vertellen? Heeft u foto’s van families met Joodse onderduikers? of andere bruikbare informatie voor ons … dan horen wij dat heel graa

info:

Piet Naber                     0591-633942    p.a.naber@home.nl

Sis Hoek-Beugeling    0591-659968    tj.hoek@wxs.nl

Gerben Dijkstra           0593-541848    gjd@ziggo.nl

14 en 15 september 2019: open monumenten dagen

Open Monumenten Dagen Emmen 2019

Op zaterdag 14 en zondag 15 september worden in Nederland de Open Monumenten Dagen georganiseerd. In de gemeente Emmen is de organisatie hiervan in handen van de Historische Vereniging ZuidOost Drenthe.

Het thema van dit jaar is “Plekken van Plezier”. Deze plekken zijn met name op Erica en in Schoonebeek gevonden. Het accent van de OMD ligt dit jaar op Erica.

Bij de R.K. Kerk aan de Kerkweg verzorgt wethouder Jisse Otter om 14.00 uur de opening van de Open Monumenten Dagen. Onder het genot van een gratis kopje koffie kunt u hier naar diverse orgelconcerten luisteren.

Op Erica is door de Historische Kring een bewegwijzerde fietsroute uitgezet, die u naar en langs de andere deelnemers aan de OMD leidt. Dit boekje is bij de kerk verkrijgbaar.

 

Ook op Erica is één van de deelnemers “het Smalspoormuseum” aan de Griendtsveenstraat 140. Om 13.00 uur opent wethouder Kleine hier de foto-tentoonstelling in verband met het 35-jarig bestaan van het museum. Hier wordt dan ook de recent gerestaureerde Henschel Locomotief voor de eerste keer aan het publiek gepresenteerd.

De toegang tot het museum is gratis en voor de rondritten gelden gereduceerde prijzen.

In Schoonebeek kan de Zandstrooiboerderij aan de Burg. Osselaan worden bezocht.

Als extra’s voert ’t Aol Volk” hier tweemaal een verkorte versie van de Boerenbruiloft op. (14.00 en 16.00 uur)

In Emmen zijn de deelnemers “Het Nabershof”, het Museum “Ergens in Nederland”, de Joodse Synagoge, de Grote Kerk, in Nieuw-Amsterdam “Het van Goghhuis”, de molen “Nooitgedacht”, de Noorderkerk, in Zuidbarge de molen “Zeldenrust”, in Emmer-

Compascuum de molen “Grensgezicht”, in Barger-Compascuum “Het Veenpark” en het Hoogveenkerkhof en in Nieuw-Dordrecht “Collectie Brands”, van waaruit rondwandelingen onder leiding van een gids worden georganiseerd.

 

Openingstijden kunt u vinden in een handzaam programmaboekje, gratis verkrijgbaar bij de deelnemers en o.a. bij Tourist Info Emmen.