Activiteiten

Woensdag 4 oktober 2023: Dag van de ouderen

Uw HV ZOD is geen organisator, toch willen we u attenderen op de nationale ouderendag in het Van der Valk-hotel in Emmen, waar wij met onze stand staan.  

Het programma begint om 10.30 uur met een toespraak van wethouder Guido Rink. In de ochtend is er een lezing van notaris Rosenbaum, waarbij hij zal ingaan op zaken als een testament en een erfenis. ’s Middags komt mevrouw Marsman uit Raalte vertellen over haar fietstocht vanuit Nederland naar en door Australië. Het programma duurt tot 15.30 uur.

Zaterdag 30 september 2023: bezoek synagoge met lezing door Johan Withaar.

Jaarlijks wordt in de synagoge van Emmen de razzia van 2 oktober 1942 herdacht. Die nacht werden in Emmen vele tientallen Joden uit hun huis gehaald om naar Westerbork gedeporteerd te worden. Wat volgde was een reis naar de dood. Slechts weinig Joden doken onder, nog minder overleefden de oorlog. Een aantal Emmer Joden kwam bij de synagoge bijeen om over het vóór en tegen van onderduiken te praten.

De lezing van ongeveer een uur, gaat over de achtergrond van 13 Emmer Joden die de oorlog wel overleefden door onder te duiken in het Valtherbos. Ruim tien jaar onderzoek leverde details op die tot voor kort onbekend waren.

 Nieuwsgierig? Withaar vertelt het op 30 september.

Wanneer        : zaterdagmiddag 30 september 2023, aanvang 14.30.
Waar               : Synagoge, Julianastraat 27, Emmen.
kosten             : geen entree en koffie/thee gratis. Niet-leden welkom.
opgave            : niet nodig, aantal stoelen: maximaal 48. Vol is vol.

Leden geef uw email adres aan ons door.

Mogen wij uw emailadres?

Wij sturen af en toe een mail/nieuwsbrief naar onze leden. Meestal vlak voor een activiteit om u er nog even aan te herinneren. Of extra informatie dat na het verschijnen van de Kroniek nog binnen komt.

Graag willen wij u onze mails ook aan u versturen, maar daarvoor ontbreekt in sommige gevallen uw mailadres.

Daarom vragen wij: heeft u de laatste maanden geen mail van ons ontvangen, kom dan even in actie.

Geef uw emailadres via een mailtje door aan onze ledenadministratie: aoost3@kpnplanet.nl

Wij zorgen er dan voor dat u in het vervolg ook de actuele nieuwsberichten ontvangt.