Lid worden


    Het lidmaatschap van de Historische Vereniging bedraagt €18,- per individu of €23,- voor u en uw partner. Het lidmaatschap gaat met terugwerkende kracht in vanaf het begin van dit jaar en u ontvangt daarop de tijdschriften die dit jaar reeds zijn verschenen.


    Individueel lid €18,- p/jGezinslid €23,- p/j
    Machtiging voor incasso - Is voorkeur HVZODIk wil via factuur betalen

    Als u graag lid wilt worden van onze vereniging kunt u dit lidmaatschap aanvragen via ons contactformulier of mailen naar info@hvzod.org

    Privacyverklaring