Jaarverslag 2020

Algemene ledenvergadering 2020

Artikel 12, lid 1 van de statuten van onze vereniging luidt: Binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar wordt een A.L.V. gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Aan dit artikel hebben we i.v.m. corona geen gevolg kunnen geven. We dachten dat we wel in staat zouden zijn om op 21 juni a.s. deze vergadering uit te roepen. Op 10 mei jl. tijdens onze bestuursvergadering waren er nog zoveel onzekerheden dat we deze datum hebben moeten schrappen. Dit najaar vergaderen over een verenigingsjaar waarin nagenoeg geen activiteiten zijn gebeurd, leek ons een weinig zinvolle bezigheid. Om die reden hebben we na ampele overwegingen besloten om onze eerstvolgende A.L.V. op maandag 24 januari 2022 uit te roepen. Tijdens deze vergadering wordt het beleid over de verenigingsjaren 2020/2021 besproken.

Bestuurslid

In de tussenliggende tijd hebben we versterking binnen ons bestuur gekregen. Toegetreden is Roelienke Weerink uit Veenoord. Tijdens de laatste A.L.V. op 15 april 2019 heeft u het bestuur gemachtigd om op zoek te gaan naar een nieuw bestuurslid voor de vacature Reuvekamp. Roelienke Weerink is ons nieuwe aspirant-bestuurslid geworden. Zij komt uit Veenoord. Roelienke voldoet aan onze wensen. Een vrouw, jong en iemand van buiten de hoofdkern Emmen. Het bestuur is erg ingenomen met haar. Op 24 januari 2022 kan Roelienke door de leden definitief tot bestuurslid worden gekozen.