Bus excursies 2022

Helaas hebben enkele leden moeten afhaken en zijn er een paar plekken vrij gekomen voor de beide busexcursies.

Wil je nog mee? … dan graag z.s.m. aanmelden bij Tineke de Roo.

De in 2020 en 2021 uitgestelde bus excursies naar de H├╝mmling en het Ammerland gaan vooralsnog op zaterdag 7 en 14 mei aanstaande door. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het aparte artikel hierover in deze Kroniek op bladzijde 4. Om fouten te voorkomen willen we de leden die zich in het verleden voor deze excursie hebben opgegeven vragen dit nogmaals telefonisch of digitaal te bevestigen aan ons reserve-reiscommissielid Tineke de Roo uit Nieuw-Amsterdam. Haar gegevens zijn 06 24580109 of tinekederoo@kpnmail.nl. Bij haar kunt u ook terecht voor nieuwe inschrijvingen. Voor nadere informatie over de inhoud van de reis kunt u altijd contact opnemen met Henk Jeurink hendrik.jeurink@gmail.com of telefoon 06-25186205. Zie link